Det digitale livet

Kan det også være noe godt og frigjørende med alle de nye digitale dingsene vi omgir oss med.
Det tror jeg.
Hva tror du?