Syndenes Dans

Nora (Melanie Ekholdt) danser tradisjonell brudevals med forfatter og alenefar Torbjørn (Thorbjørn Brook Steen) i et Dukkehjem 1905

Syndenes dans er en serie med kortfilmer som tar utgangspunkt i Henrik Ibsen sitt skuespill «Et Dukkehjem».
Premieren var 21. desember i året 1879.

Hva skjedde med Nora i tiden etter at hun har dratt fra det borgelige hjemmet sitt? Og hva skjer med hennes tre barn og barnebarn og oldebarn? Blir hennes etterfølgere preget av denne store synden hun begikk? Ved å skape en serie kortfilmer utifra årene 1879, 1905, 1954, 1980, 2020 og 2041 utforskes hvordan fortidens historier kan påvirke våre relasjoner i nåtiden.

Musikk, dans og andre kunstarter brukes som virkemiddel for å skape et stort forestillingsrom for en fri fortolkning av det som skjer.

Intensjonen med hele dette bevegelige kunstprosjektet er å skape større bevissthet rundt de ubevisste prosessene forbundet med brudd, separasjoner og skillsmisser.

Produsent/regissør: Melanie Ekholdt

Produksjonen startet sommeren 2021. Kortfilmer fra de ulike epokene vil bli vist fortløpende for å inkludere publikums reaksjoner og refleksjoner inn i den kunsteriske prosesessen.

Det vil bli laget flere små filmsnutter av arrangementene for å dokumentere de offentlige samtalene og spørsmålene fra publikum, samt den kunsteriske formidlingen.

Disse korte filmutdragene vil bli presentert i en utstilling på slutten av Nora sin «turné». Utstillingen vil bli avslutningen av det kunstneriske prosjektet «Syndenes dans».

Improvisasjonsdans i Noras bryllup på Hellviktangen i 1905. Brudekjolen er spesialdesignet av kleskunstner Daniel Steien.

Hva skjedde med Nora i tiden etter at hun har dratt fra det borgelige hjemmet sitt? Og hva skjer med hennes tre barn og barnebarn og oldebarn? Blir hennes etterfølgere preget av denne store synden hun begikk? Ved å skape en serie kortfilmer utifra årene 1879, 1905, 1954, 1980, 2020 og 2041 utforskes hvordan fortidens historier kan påvirke våre relasjoner i nåtiden.

Musikk, dans og andre kunstarter brukes som virkemiddel for å skape et stort forestillingsrom for en fri fortolkning av det som skjer.

Intensjonen med hele dette bevegelige kunstprosjektet er å skape større bevissthet rundt de ubevisste prosessene forbundet med brudd, separasjoner og skillsmisser.

Improvisasjonsdans i Noras bryllup på Hellviktangen i 1905. Brudekjolen er spesialdesignet av kleskunstner Daniel Steien.

Produsent/regissør: Melanie Ekholdt

Produksjonen startet sommeren 2021. Kortfilmer fra de ulike epokene vil bli vist fortløpende for å inkludere publikums reaksjoner og refleksjoner inn i den kunsteriske prosesessen.

Det vil bli laget flere små filmsnutter av arrangementene for å dokumentere de offentlige samtalene og spørsmålene fra publikum, samt den kunsteriske formidlingen.

Disse korte filmutdragene vil bli presentert i en utstilling på slutten av Nora sin «turné». Utstillingen vil bli avslutningen av det kunstneriske prosjektet «Syndenes dans».

Veien fra barnas livsverden til parets dynamikk. Samtale med fødselslege Thorbjørn Brook Steen og spørsmål fra publikum, en såkalt Q and A som det sies i filmens verden.

Kan kunst og musikk brukes for å bevege seg fra de dype smertefulle daler til en musikalsk letthet? Impromusikk til bryllupsdansen til Nora og Torbjørn.

Arrangementet Nora anno 2020 avsluttes med en improdans utifra musikk til filmmusikkskaper Andreu Jacob