Be my guest

Når jeg vandrer ute i verden,

møter jeg noen ganger på mennesker

jeg har lyst til å invitere med på reisen.