La oss snakke om sex

Jeg liker å snakke om vårt seksuelle liv, for da blir jeg bedre kjent med kompleksitet i menneskelige relasjoner