Terapi & Rom

TIL LIVETS UTFORDRINGER OG MULIGHETER

Terapi handler om

drømmer og om mareritt.
Om relasjoner med seg selv og andre.

Terapirommet kan bli et stort åpent rom om tilliten er der.
Et stort mulighetsrom der to eller flere mennesker utforsker livet sammen, både det indre liv og det ytre livet.

Terapi handler om

Drømmer og om mareritt.
Om relasjoner med seg selv og andre.

Terapirommet kan bli et stort åpent rom om tilliten er der.
Et stort mulighetsrom der to eller flere mennesker utforsker livet sammen, både det indre liv og det ytre livet.

Min rolle som terapeut

er å være en medvandrer og utforske det som skjer, sammen med pasienten.

Et steg av gangen, en uke av gangen, kan vi vandre sammen og se hva som skjer.

Hvordan livet påvirker oss, og hvordan vi påvirker livet.

Min rolle som terapeut

er å være en medvandrer og utforske det som skjer, sammen med pasienten.

Et steg av gangen, en uke av gangen, kan vi vandre sammen og se hva som skjer.

Hvordan livet påvirker oss, og hvordan vi påvirker livet.