Hvorfor blir vi foreldre så redde for gaming? Kan det være noe positivt med gaming? Hva skjer egentlig i det digitale frirommet?

I denne samtalen har jeg invitert gamer og klubbleder Trude Kraft Solbue til å fortelle om den digitale fritidsklubben i Bergen kommune. Barne- og ungdomspsykiater Paul Joachim Thorsen har trua på at gaming kan være viktig, men først og fremst fremsnakker han fritidsklubber som en trygg, sosial arena for barn og unge. Kanskje enda viktigere enn skolene.
Her er hele samtalen