Budskapet til #heierna aktivistene er flere ansatte i barnevernstjenesten. Initiativtaker bak #heierna aksjonen Ine Haver forklarer hvordan det vil gi mer tid til hvert enkelt barn.

Hvilken forskjell kan det gjøre for et barn om den barnevernsansatte har mer tid?

I denne utforskende samtalen, har jeg med psykologspesialist Oddbjørn Sandvik som har jobbet 20 år i barnevernet.

Gled dere til å høre hvordan de begge raust deler sin kunnskap og klokskap om dette svært kompliserte fagfeltet.

De mener begge at mer tid til hver barn vil føre til flere barnesamtaler, grundigere vurderinger og bedre beslutninger.

Viktigheten av å ha gode barnesamtaler for å unngå «Svikt og Svik» kom tydelig frem NOU-rapporten til Barnevoldsutvalget i 2017 og betydningen av grundige vurderinger for å finne riktig tiltak fremkom i Helsetilsynes rapport «Det å reise vasker øyne» fra 2019.

#heierna aksjonens sin kampanjelåt, skrevet av J.R. Harlekin

«Try to be nice» med følgende refreng oppsummerer samtalens budskap tilslutt
«Try to be nice, try to think twice. Maybe it`s worth it. In my heart there is a crying soldier»