«Barnas Skole for de Voksne» er 2. episode i programmet jeg har kalt den Digitale Revolusjonen.

Hva lærer barn når de befinner seg i den digitale verden? Jeg tenker barna selv kan gi de beste svarene på hva de egentlig lærer når de er der i World Wide Web.

Derfor har jeg invitert 7 år gamle Herman og 11 år gamle Vilie til å utforske dette temaet med meg.

Det er heldigvis noen voksne som har fordypet seg i denne nye pedagogikken.

Renate Strandseter Fleischer som er lærer og fagredaktør i DragonboxSkole er en av disse.

Hun lytter til samtalen jeg har med Herman og Vilie og deler så sin kunnskap om hvordan vi voksne kan tilpasse oss den nye måten barn lærer på.